Werkwijze

Wat kan ik verwachten?


Wanneer u een afspraak maakt starten we altijd met een vraaggesprek (anamnese) om de voorgeschiedenis zo compleet mogelijk in kaart te brengen. Daarna vervolgen we met een onderzoek in stand en, zo mogelijk, in beweging. Vervolgens focussen we ons wat specifieker op het lokale probleem en komen we samen tot een plan van aanpak.

Behandeldoelen

Het algemene doel van herstellen van de balans in het bewegingsapparaat om weer lekker te bewegen wordt verkregen binnen 3 verschillende gebieden:

- Preventief: eenmalige of periodieke check-up van uw dier om blessures voor te blijven

- Curatief: behandeling is gericht op volledig herstel van de blessure/aandoening

- Palliatief: behandeling is gericht op onderhouden van de situatie en/of voorkomen van verdere achteruitgang. De behandeling verzacht dan dus de klachten en kan bijvoorbeeld leiden tot verminderd gebruik van pijnstilling.


BehandelmiddelenDe behandelmogelijkheden berusten op 4 pijlers:

- Bewegingstherapie: het uitvoeren of uitlokken van een gecontroleerde beweging en het mobiliseren van speren en gewrichten middels specifieke technieken met als doel beweeglijkheid te bevorderen. Middels gerichte oefentherapie werken we aan symmetrie, kracht, stabiliteit en coordinatie.

- Massage: specifieke manuele massagetechnieken om ontspanning lokaal of algeheel te bewerkstelligen, doorbloeding te verbeteren en/of littekens los te werken.

- Fysische Techniek: behandeling met behulp van apparatuur. Wij werken op indicatie met:
o Magneetveldtherapie: verbeterd de doorbloeding en stimuleert het herstel, geeft ontspanning
o Ultrageluid: een van de behandelmogelijkheden bij peesletsels
o TENS/Stroom: kan worden ingezet om pijndemping te realiseren of spieractiviteit te prikkelen. De Fysische techniek wordt vrijwel altijd aanvullend aan een andere deelbehandeling ingezet.

- Advies: een belangrijke pijler van de behandeling waarin we ingaan op gewicht, intensiteit van bewegen, opbouwschema’s, huiswerkoefeningen en nog veel meer.